PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng dẫn chế tạo cánh Cấp 1 - 2 - 3Thiên Mệnh
02-24-19, 07:41 PM
*** CHẾ TẠO CÁNH CẤP 1

- Để có thế chế tạo cánh cấp 1 ta cần phải chuẩn bị nguyên liệu trước là vũ khí chaos + 4 + 4op trở lên

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có vũ khí Chaos.


http://i.imgur.com/3J3qkDq.jpg (http://i.imgur.com/3J3qkDq.jpg)

Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos
+ 1 viên chaos
+ 1 item bất kì +4 +4op trở lên

- Sau khi kết hợp thành công mình nhận đc một chiếc Mai Hoa Cung +2 +2op.


http://i.imgur.com/SOSVzVB.jpg (http://i.imgur.com/SOSVzVB.jpg)
(Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)

- Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành noria và chọn Chế tạo bình thường
Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:
1 Viên Chaos
http://i.imgur.com/DpF5yY0.jpg (http://i.imgur.com/DpF5yY0.jpg)

1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên

- Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).

Lúc này bạn đã có 1 vũ khí chaos +2 +4op mình chỉ cần đập 2 bless để lên +4 nữa là đạt yêu cầu

- Sau đó mình cho thêm item +4 + 4op trở lên để nâng cao % thành công.


http://i.imgur.com/8gmecCd.jpg (http://i.imgur.com/8gmecCd.jpg)

Vây là đã chế tạo thành công cánh cấp 1

Chúng ta chuyển sang chế tạo cánh câp 2 Chúc các bạn may mắn !

*** CHẾ TẠO CÁNH CẤP 2


http://i.imgur.com/KRGYEhn.jpg (http://i.imgur.com/KRGYEhn.jpg)

Chế tạo cánh cấp 2 có lẽ là đại đa số người chơi MU đều biết

- Nguyên liệu cần để chế tạo cánh cấp 2 gồm
1 Lông Vũ
1 Chaos
1 Cánh cấp 1 bất kì
1 hoặc nhiều đồ exl + 4 trở lên (để tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo)
http://i.imgur.com/9DgsnxF.jpg (http://i.imgur.com/9DgsnxF.jpg)

*** CHẾ TẠO CÁNH CẤP 3
- Nguyên liệu cần để chế tạo cánh cấp 3 gồm
1 Ngọn Lửa Condor
1 Lông Vũ Condor (nhiều người gọi là lông bảy màu)
10B (viên nén)
10S (viên nén)
1 Chaos
1 Cre
1 hoặc nhiều vũ khí Exl + 9 +4op trở lên (cho nhiều để tăng % tỉ lệ thành công)
- Hướng dẫn chế tạo Lông Vũ Condor
Nguyên Liệu cần để chế tạo Lông Vũ Condor
1 Cánh cấp 2 +9 +op
http://i.imgur.com/YrJaFrY.jpg (http://i.imgur.com/YrJaFrY.jpg)

- 1 Đồ thần +7 +4 op trở lên
10S (viên nén)
1 Chaos
1 Cre

http://i.imgur.com/ZioMNhv.jpg (http://i.imgur.com/ZioMNhv.jpg)

- Sau khi chế tạo thành công Lông Vũ Condor thì bạn có thể bắt đầu chế tạo cánh cấp 3 được rồi .


http://i.imgur.com/EHFFovS.jpg (http://i.imgur.com/EHFFovS.jpg)


http://i.imgur.com/OVRtezO.jpg (http://i.imgur.com/OVRtezO.jpg)


Chúc các bạn chơi game vui vẻ !