PDA

View Full Version : Hướng dẫn Tính năng bùa kết hợp chaosThiên Mệnh
02-24-19, 07:42 PM
Sử dụng Bùa kết hợp Chaos


http://farm1.anhso.net/pic/o/39241/3A41F9CB0C3785746022B4FFD0703BEC6EF7A7C28AFE54BD/3.jpg (http://farm1.anhso.net/pic/o/39241/3A41F9CB0C3785746022B4FFD0703BEC6EF7A7C28AFE54BD/3.jpg)

Tên vật phẩm : Bùa kết hợp Chaos.

http://a9.vietbao.vn/images/vn975/games/75223134-s.jpg (http://a9.vietbao.vn/images/vn975/games/75223134-s.jpg)

Công dụng : Bảo toàn các vật phẩm khi tiến hành nâng cấp.

- Vật phẩm này không thể giao dịch.

- Ngay cái tên của vật phẩm cũng đã cho thấy được sự lợi hại của vật phẩm này. Nó bảo toàn vật phẩm khi các chiến binh tiến hành nâng cấp các món đồ lên cấp độ +10 -> +15 thất bại sẽ không bị mất món đồ nữa.

- Khi sử dụng bùa kết hợp chaos trong quá trình nâng cấp vật phẩm sẽ như một lá bùa bảo vệ. Nâng cấp vật phẩm không thành công, vật phẩm sẽ về lại cấp độ +0 chứ không bị mất đi như khi không sử dụng bùa kết hợp chaos.


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/62571268740355.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/62571268740355.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/92761268740382.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/92761268740382.jpg)
Tiến hành nâng cấp lên cấp độ +13 và có sử dụng Bùa kết hợp chaos

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/50191268740372.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/16/06/50191268740372.jpg)
Nâng cấp lên +13 thất bại và vật phẩm được bảo toàn.


Chú ý : Bùa Kết Hợp Chaos có thể có do nhặt 30 ĐỒNG XU MAY MẮN hoặc THAM GIA EVENT