PDA

View Full Version : Hướng dẫn Tham gia sự kiện Raklion - Săn NhệnThiên Mệnh
02-24-19, 07:48 PM
Sự kiện Raklion (Selupan Event)

Giới thiệu sự kiện Raklion

- Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.

- Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.

- Tọa độ: Map Raklion (175,25).

- Số người tham gia tối đa: 10 người.

- Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_10c0e29.md.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_10c0e29.md.png)


1 - Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)
2 - Khu vực an toàn
3 - Cổng vào Event Raklion Hatchery
4 - Cổng vào Selupan
5 - Selupan Boss

Tham gia sự kiện Raklion

Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.
- Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
- Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_117cfd4.md.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_117cfd4.md.png)
https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_12e312f.md.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_12e312f.md.png)

https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_13.md.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/03/Screenshot_13.md.png)