Đua Top All :

Từ 13h ngày 31-5 đến 15h ngày 01-06


Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả


Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin 01
2 150.000 Gcoin 01
3 100.000 Gcoin 01
4 - 5 50.000 Gcoin 01