Đua Top Aphatest máy chủ DEVIAS

Thời gian : Bắt đầu lúc :
ngày 07/11/2018 đến 19:00 ngày 08/11/2018
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng


TOP Phần ThưởngTop 1


100.000 GcoinTop 2


80.000 GcoinTop 3


50.000 Gcoin