🎁⭐️GIFTCODE OPEN BETA 15.000 GCOIN ⭐️⭐️
🔶 Bước 1 : T.a.g 5 bạn bè cùng chơi vào bài viết này với nội dung "MU THIEN MỆNH mới nè vào lập team chơi đi " ở bài viết này : https://www.facebook.com/muthienmenh...98468923643280
🔶 Bước 2 : C.h.i.a s.ẽ bài viết này https://www.facebook.com/muthienmenh...98468923643280 ở chế độ công khai
🔶Bước 3 : Tham giam nhóm : https://www.facebook.com/groups/367937374077533
🔶Bước 4 : Inbox cho Admin nhận Code