Sự Kiện Diễn Ra
Event Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 2h / 1 lần
Bắt đầu 0:00
Box 1-2-3-4-5 Lorencia - Noria
Devas - Tarkan
Boss Kundun 2-3-4 24h / 1 lần Phần thưởng
Item thần
Item 380 EXC
Nguyên liệu 2.5


Hàng ngày
Sky Event
(NEW)
2-3 09:00 13:00
19:00
Phần thưởng
Item thần
Item 380 EXC
NL Wing 2
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu Tất cả 4h / 1 lần
Bắt đầu 1:00
Phần thưởng
Item thần
Các loại Jewel
Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2-3 2h / 1 lần Phần thưởng
Bless Soul
Chaos Life Cre
Tiêu diệt đủ 300 quái vật tại Devil
cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Lâu Đài Máu (VIP) 2-3 02:25 08:25
14:25 18:25 20:25 22:25
Phần thưởng
Bless Soul Chaos Life Cre
Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Doppel Tất cả Cả ngày Phần thưởng
X2 Kinh nghiệm
Nguyên liệu Sói
Item EXC
Hàng ngày
Imperial Guardian Tất cả Cả ngày Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
20
21:00
Phần thưởng
Bless Soul Chaos Life Cre
Thứ 7 - Chủ nhật
Tarkan 2
Thỏ Ngọc
(Blue Event)
2-3 09:40 13:40
16:40 20:40
Phần thưởng
Bless Soul Chaos Life Cre

Lostower [206,89]
Boss Medusa
(NEW)
3-4 09:45 19:45 Item cấp 6 7 EXC
Nguyên liệu 2.5
Map SwapOfPlace
Dungegon Event
(NEW)
2 19:30 22:30 Item Exl Hàng ngày
Dungeon 3
Summer Event 2-3 03:40 06:40
10:40 15:40
18:40 23:40
Phần thưởng
Bless Soul Chaos Life Cre
Lostower [206,89]
Raklion Event 1 09:30 17:30
00:30
Item Exl Cao Cấp Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện Tất cả Cả ngày Item Exl Cao Cấp Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 08:00 10:00
20:00 22:00
Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Thứ 7 - Chủ nhật
Đại Chiến Loren (Hot) 1 19:15 Kundun và Mesuda
Item cấp cao
Thứ 7 - Chủ Nhật
Hit and Up Event Tất cả 01:30
05:30
09:30
13:30
17:30
21:30
Tăng Point Cả ngày
Binh Đoàn Người Tuyết (Hot) 20 02:45 09:45
21:45
Săn vé Satan
Đổi ra PC Point
PC Point mua tạp hóa và Cộng hưởng
Devias 3