Đua Top ALL Khởi Động

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 11-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 200.000 GCOIN
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 150.000 GCOIN
20 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 100.000 GCOIN
10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 100.000 GCOIN Tùy chọn class
5 50.000 GCOIN Tùy chọn class

Đua Top Danh Vọng


(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 21-12)

Tính Theo Xếp hạng theo EVENT -> BXH DANH VỌNG

Cách thức tính điểm :
Reset khi dưới 300 level => Nhận 1 điểm/1 level (ví dụ 250 level nhận 250 điểm)
Reset khi trên 300 level => Nhận 300 điểm danh vọng + % điểm tặng thêm
(ví dụ: Reset lúc 305 level = 305 điểm + thêm 10% điểm, Reset lúc 310 Level = 310 điểm + thêm 20% điểm, như vậy từ Level 300 trở đi thì cứ mỗi 5 level sẽ được cộng thêm 10%, tối đa 400 level được cộng thêm 200% tức tổng la 1200 điểm danh vọng)
Reset VIP được nhiều hơn 20% điểm danh vọng so với Reset thường

Chú ý : Nếu bằng Điểm nhau thì tính Reset cuối bên BXH ALL làm căn cứ tính TOP 1 2...

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 200.000 GCOIN
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 150.000 GCOIN
20 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 100.000 GCOIN
10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 100.000 GCOIN Tùy chọn class
5 50.000 GCOIN Tùy chọn class


Đua Top ALL

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 16-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Bộ Item Cấp 6 + Luck + 1 Option
50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 Bộ Item Cấp 5 + Luck + 1 Option
40 Ngọc Ước Nguyện + 40 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 200.000 GCOIN Tùy chọn class
5 100.000 GCOIN Tùy chọn class


Đua Top Chủng Tộc

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 13-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH Từng CLASS

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 1 Lông vũ hoặc HHHT Tùy chọn class


Đua Vua Nạp Thẻ

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 11-12)

Tính Theo Xếp hạng theo EVENT - > Vua Nạp Thẻ

Top Từ 500.000 > 5.000.000 GCOIN
500k trở lên mới tính TOP
> 5.000.000 GCOIN
1 Cánh cấp 2 + Luck + Manalost + 11 Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
2 Cánh cấp 2 + Manalost Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
3 Cánh cấp 2 + Luck Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
4 Cánh cấp 2 Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
5 Cánh cấp 2 Thêm bộ Ring + Pen + 2 OptionĐua Top Bang Hội

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 21-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH BANG HỘI


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
2 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
3 50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G

Truyền Nhân Golbin

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 21-12)

Tính Theo Xếp hạng theo EVENT -> EVENT TRUYỀN NHÂN Golbin

Nguyên tắc :
- Ép Item đã đăng ký lên + 13 sớm nhất.
- Mỗi nhân vật có thể đăng ký nhiều Item
- Item phải được mặc trên người nhân vật (Sau khi đăng ký xong có thể bỏ xuống và khi Up cấp cần phải đeo lên)
- Item đã đăng ký phải được nẳm trên người nhân vật từ lúc đăng ký cho tới lúc kết thúc sự kiện (Có thể để ở hòm đồ nhân vật)
- Item đăng ký có cấp độ tối đa là + 9
- Khi ép thành công item đã đăng ký các bạn cần phải đăng nhập vào ngay trang tài khoản để Up cấp độ cho Item (Bảng xếp hạng sẽ dựa vào thời gian Up cấp độ để xác định ai là người thắng cuộc )
- Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang tài khoản để đăng ký Item


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 50 Bùa chaos + 100 Bless + 100 Soul
2 40 Bùa chaos + 70 Bless + 70 Soul
3 30 Bùa chaos + 50 Bless + 50 Soul