BQT sẽ tiền hành gộp 2 máy chủ vào Mu Thiên Mệnh trong thời gian sắp tới
BQT xin báo trước cho các bạn !