Đua Top ALL

(Từ ngày 06-12 đến 24h ngày 16-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Bộ Item Cấp 6 + Luck + 1 Option
50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 Bộ Item Cấp 5 + Luck + 1 Option
40 Ngọc Ước Nguyện + 40 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 200.000 GCOIN Tùy chọn class
5 100.000 GCOIN Tùy chọn class